1) 8 X 1\8 = a) 1 b) 2 c) 8 2) 5\5 x 5\5 = a) 25 b) 5 c) 1 3) 10 x 3\9 = a) 3 b) 3 3\9 c) 3 3\8 4) 50\10 : 5 = a) 50 b) 2 c) 1 5) 270 x 50 = a) 13,500 b) 13,000 c) 20,280 6) 8\2 x 4 = a) 4 b) 16 c) 8 7) 14\7 : 2 x 10 = a) 12 b) 10 c) 17 8) 32\16 x 2 x30 = a) 121 b) 120 c) 129 9) 50\10 x 2 : 1 x 10 = a) 100 b) 102 c) 98 10) 20\30 x 2 x 10 : 8 = a) 1 b) 1 2\3 c) 1 4\3

כפל שברים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?