1) מה היה שמה במקור של המלכה אסתר?  a) ושתי b) הדסה c) תמר d) לאה  2) מהו המעשה של מרדכי בזכותו הוא הובל על סוס בבגדי מלכות ברחבי הממלכה על ידי הזמן הרשע בהוראות המלך?  a) מרדכי גילה למלך באמצעות אסתר כי שני שומרי הסף שלו בגתן ותקשורת זוממים להתנקש בחייו b) מרדכי סירב להשתחוות בפני המן כאשר זה הועלה בדרגה c) הכין משתה עבור אחשוורוש d) הסכים שאסתר תנשא למלך 3) מה היה הקשר המשפחתי בין אסתר למרדכי?  a) מרדכי היה אחיה  b) מרדכי היה חבר ילדות של אסתר  c) מרדכי הוא דודנה של אסתר ששימש גם כאביה לאחר ההתייתמות מהוריה d) לא היה קשר הוא היה אמון על שלומה של אסתר מטעם אחשוורוש לאחר החתונה עימו  4) אשתו הראשונה של אחשוורוש הנחשבת גם לפמיניסטית הראשונה היא? a) שושנה b) ושתי c) אתי d) מרב 5) מגילת אסתר היא אחת מ חמש המגילות בתנ"ך. מהן המגילות האחרות? a) שיר השירים b) רות c) איכה d) קוהלת 6) במגילת אסתר כתובה המילה הארוכה ביותר בתנ"ך; מהי המילה? a) ראשנלפדה b) חרפצנצמק c) גדאלופיינלד d) והאחשדרפנים 7) מדן גורמה באהבה לתלמידי היסודי❤️ a) חג שמח! b) פורים מהנה

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?