1) החתול יושב ____ הכיסא a) ב b) מאחורי c) לפני d) ליד e) על f) מתחת 2) הכלב שוכב___לשולחן a) ב b) על c) מתחת d) ליד e) לפני f) בין  3) הפיל יושב ___הכיסא. a) על b) מתחת c) מלפנים d) מאחורי e) ב f) ליד 4) הדג שוחה____האקווריום a) בתוך b) על c) מתחת d) לפני e) מעל f) ליד 5) הילד עומד___הכיסא a) על b) ב  c) מתחת d) מאחורי e) ליד f) לפני

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?