1) ילד שהשם שלו מסתיים בצליל אוֹ a) ליאו b) רוני c) נטע d) אנה 2) ילדה שהשם שלה מתחיל בצליל נֶ a) אדל b) אוריה c) שירה d) נטע 3) ילדה שהשם שלה מסתיים בצליל רה a) שירה b) ליאו c) אנה d) רוני 4) ילדה שהשם שלה נגמר בצליל נִי a) אנה b) רוני c) אורייה d) נטע 5) ילדה שהשם שלה מתחיל בצליל אוֹ a) אורייה b) שירה c) ליאו d) אדל 6) ילדה שהשם שלה מתחיל בצליל אָ a) אדל b) שירה c) רוני d) אורייה 7) ילדה שהשם שלה נגמר בצליל נָה a) ליאו b) נטע c) אנה d) אורייה

צליל פותח צליל סוגר

על ידי

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?