Brže osmislite bolja predavanja
Zajednica

Brojevi do 1000000 4r

10000+ rezultata za 'brojevi do 1000000 4r'

BROJIMO DO 5
BROJIMO DO 5 Kviz
Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi
Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi Vrsta grupe
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1 Spoji
GLAVNI I REDNI BROJEVI
GLAVNI I REDNI BROJEVI Pronađi podudarnost
autor
Zbrajanje i oduzimanje do 100
Zbrajanje i oduzimanje do 100 Čudnovati kotač
Brojevi do 20
Brojevi do 20 Labirint
Pisano zbrajanje do 1000
Pisano zbrajanje do 1000 Čudnovati kotač
Zbrajanje i oduzimanje do 10
Zbrajanje i oduzimanje do 10 Zrakoplov
USPOREDI BROJEVE DO 5 (<, >, =)
USPOREDI BROJEVE DO 5 (<, >, =) Kviz
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5)
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5) Pronađi podudarnost
Zbrajanje i oduzimanje do 20, Matas
Zbrajanje i oduzimanje do 20, Matas Slučajne kartice
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1 Kviz
Pisanje i čitanje brojeva do 100
Pisanje i čitanje brojeva do 100 Pronađi podudarnost
MAT - ponavljanje
MAT - ponavljanje Čudnovati kotač
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5)
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5) Spoji
Oduzimanje troznamenkastih i jednoznamenkastih brojeva
Oduzimanje troznamenkastih i jednoznamenkastih brojeva Otvaranje okvira
Zbrajanje i oduzimanje do 5
Zbrajanje i oduzimanje do 5 Kviz
Zbrajanje i oduzimanje do 6
Zbrajanje i oduzimanje do 6 Kviz
IMENA BROJEVA DO 10
IMENA BROJEVA DO 10 Križaljka
Čitanje brojeva do 10 000
Čitanje brojeva do 10 000 Spoji
Oduzimanje (17-13)
Oduzimanje (17-13) Kviz
Pisano zbrajanje do 1000 - zbroj jedinica i desetica je veći od 9
Pisano zbrajanje do 1000 - zbroj jedinica i desetica je veći od 9 Otvaranje okvira
Brojevna crta od 0 do 5
Brojevna crta od 0 do 5 Dijagram s okvirima
Glavni i redni brojevi do 20
Glavni i redni brojevi do 20 Kviz
Hrvatski novac
Hrvatski novac Kviz
Pisanje i čitanje brojeva do milijun
Pisanje i čitanje brojeva do milijun Čudnovati kotač
Zbrajanje i oduzimanje do 5
Zbrajanje i oduzimanje do 5 Pucanje balona
Zbrajanje i oduzimanje (8+6, 14-6)
Zbrajanje i oduzimanje (8+6, 14-6) Pronađi podudarnost
Oduzimanje (17-13)
Oduzimanje (17-13) Spoji
Zbrajanje troznamenkastih i jednoznamenkastih brojeva
Zbrajanje troznamenkastih i jednoznamenkastih brojeva Čudnovati kotač
Pisanje troznamenkastih brojeva
Pisanje troznamenkastih brojeva Čudnovati kotač
Zbrajanje i oduzimanje (30+5, 35–5)
Zbrajanje i oduzimanje (30+5, 35–5) Kviz
Zbrajanje i oduzimanje (32+6, 38-6)
Zbrajanje i oduzimanje (32+6, 38-6) Zrakoplov
Zbrajanje i oduzimanje do 5
Zbrajanje i oduzimanje do 5 Zrakoplov
Uspoređivanje brojeva do 1000
Uspoređivanje brojeva do 1000 Čudnovati kotač
Uspoređivanje brojeva do 5
Uspoređivanje brojeva do 5 Kviz
autor
Zbrajanje i oduzimanje (10+5, 15-5)
Zbrajanje i oduzimanje (10+5, 15-5) Kviz
Zbrajanje i oduzimanje (15+3, 18-3)
Zbrajanje i oduzimanje (15+3, 18-3) Pucanje balona
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5)
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5) Labirint
Pisano množenje (52 · 7)
Pisano množenje (52 · 7) Spoji
Brojevi do 1000
Brojevi do 1000 Čudnovati kotač
Matematika - Brojevi do 20
Matematika - Brojevi do 20 Kviz
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Čudnovati kotač
Ponavljanje - zbrajanje i oduzimanje troznamenkastog i jednoznamenkastog broja
Ponavljanje - zbrajanje i oduzimanje troznamenkastog i jednoznamenkastog broja Čudnovati kotač
Zbrajanje i oduzimanje (15+3, 18-3)
Zbrajanje i oduzimanje (15+3, 18-3) Zrakoplov
Pisanje i čitanje brojeva do 100
Pisanje i čitanje brojeva do 100 Labirint
USPOREDI BROJEVE DO 5 (<, >)
USPOREDI BROJEVE DO 5 (<, >) Točno ili netočno
Uspoređivanje brojeva do 1 000
Uspoređivanje brojeva do 1 000 Točno ili netočno
Zbrajanje (8+6)
Zbrajanje (8+6) Kviz
Zbrajanje i oduzimanje (30+5, 35-5)
Zbrajanje i oduzimanje (30+5, 35-5) Pronađi par
Rastavljanje brojeva
Rastavljanje brojeva Spoji
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1 Kviz
Redni brojevi do 100
Redni brojevi do 100 Otvaranje okvira
Pisano zbrajanje do 1000
Pisano zbrajanje do 1000 Čudnovati kotač
Računske radnje, br. do 10
Računske radnje, br. do 10 Pronađi podudarnost
Brojevna crta od 0 do 10
Brojevna crta od 0 do 10 Dijagram s okvirima
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1 Labirint
Oduzimanje do 100 - zadaci za vježbu
Oduzimanje do 100 - zadaci za vježbu Slučajne kartice
Pisano množenje (72 · 4)
Pisano množenje (72 · 4) Spoji
Glavni i redni brojevi do 100
Glavni i redni brojevi do 100 Kviz