Brže osmislite bolja predavanja

10000+ rezultata za 'matematika do 5'

BROJIMO DO 5
BROJIMO DO 5 Kviz
USPOREDI BROJEVE DO 5 (<, >, =)
USPOREDI BROJEVE DO 5 (<, >, =) Kviz
ZBRAJANJE DO 5
ZBRAJANJE DO 5 Otvaranje okvira
Zbrajanje i oduzimanje do 5
Zbrajanje i oduzimanje do 5 Kviz
Brojevna crta od 0 do 5
Brojevna crta od 0 do 5 Dijagram s okvirima
USPOREDI BROJEVE DO 5 (<, >)
USPOREDI BROJEVE DO 5 (<, >) Točno ili netočno
RASTAVLJANJE BROJEVA DO 5
RASTAVLJANJE BROJEVA DO 5 Kviz
USPOREDI BROJEVE DO 5
USPOREDI BROJEVE DO 5 Kviz
Zbrajanje i oduzimanje do 5
Zbrajanje i oduzimanje do 5 Pucanje balona
Zbrajanje i oduzimanje do 5
Zbrajanje i oduzimanje do 5 Zrakoplov
JEDINICE I DESETICE DO 99
JEDINICE I DESETICE DO 99 Pronađi par
autor
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1 Spoji
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1 Kviz
Memori 2: Izračunaj i pronađi računski zadatak s istim rješenjem
Memori 2: Izračunaj i pronađi računski zadatak s istim rješenjem Pronađi par
autor
Labirint: Oduzimanje do 5
Labirint: Oduzimanje do 5 Labirint
autor
Grupiraj zadatke: Smjesti zadatak pod točno rješenje
Grupiraj zadatke: Smjesti zadatak pod točno rješenje Vrsta grupe
autor
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1 Kviz
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1 Labirint
USPOREĐIVANJE BROJEVA DO 5
USPOREĐIVANJE BROJEVA DO 5 Kviz
autor
matematika
matematika Anagram
autor
matematika
matematika Čudnovati kotač
SPAJANJE BROJEVNE RIJEČI I ZNAMENKE DO 20
SPAJANJE BROJEVNE RIJEČI I ZNAMENKE DO 20 Spoji
autor
Kvadriranje racionalnih brojeva
Kvadriranje racionalnih brojeva Točno ili netočno
Matematika
Matematika Udari krticu
Matematika
Matematika Čudnovati kotač
autor
Matematika
Matematika Pucanje balona
BROJEVI DO 5
BROJEVI DO 5 Čudnovati kotač
autor
Brojevi od 1 do 5
Brojevi od 1 do 5 Čudnovati kotač
Množenje i dijeljenje do 5
Množenje i dijeljenje do 5 Spoji
autor
Matematika
Matematika Anagram
Zbrajanje i oduzimanje do 100
Zbrajanje i oduzimanje do 100 Čudnovati kotač
Zbrajanje i oduzimanje do 10
Zbrajanje i oduzimanje do 10 Zrakoplov
Matematika
Matematika Labirint
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5)
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5) Pronađi podudarnost
Brojevi od 1 do 5
Brojevi od 1 do 5 Čudnovati kotač
autor
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5)
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5) Spoji
Oduzimanje do 5 (1r.)
Oduzimanje do 5 (1r.) Kviz
Oduzimanje do 5
Oduzimanje do 5 Pronađi par
Množenje do 5
Množenje do 5 Gameshow kviz
autor
Zadatci riječima do 5 (1r.)
Zadatci riječima do 5 (1r.) Čudnovati kotač
zbrajanje do 5
zbrajanje do 5 Dijagram s okvirima
autor
Do 5
Do 5 Dijagram s okvirima
Zbrajanje i oduzimanje do 7
Zbrajanje i oduzimanje do 7 Točno ili netočno
Pisano zbrajanje do 1000
Pisano zbrajanje do 1000 Čudnovati kotač
Brojevi do 20
Brojevi do 20 Labirint
Zbrajanje i oduzimanje (10+5, 15-5)
Zbrajanje i oduzimanje (10+5, 15-5) Kviz
Uspoređivanje brojeva do 1000
Uspoređivanje brojeva do 1000 Čudnovati kotač
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5)
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5) Labirint
Pisano zbrajanje do 1000 - zbroj jedinica i desetica je veći od 9
Pisano zbrajanje do 1000 - zbroj jedinica i desetica je veći od 9 Otvaranje okvira
ZBRAJANJE BROJEVA DO 5
ZBRAJANJE BROJEVA DO 5 Udari krticu
Sports ( Do/ Play) grade 5
Sports ( Do/ Play) grade 5 Vrsta grupe
Zbrajanje i oduzimanje do 5
Zbrajanje i oduzimanje do 5 Pronađi par
Zbrajanje i oduzimanje do 7
Zbrajanje i oduzimanje do 7 Križaljka
Zbrajanje i oduzimanje do 6
Zbrajanje i oduzimanje do 6 Kviz
Zbrajanje i oduzimanje do 5
Zbrajanje i oduzimanje do 5 Točno ili netočno
IMENA BROJEVA DO 10
IMENA BROJEVA DO 10 Križaljka
Zbrajanje i oduzimanje do 20, Matas
Zbrajanje i oduzimanje do 20, Matas Slučajne kartice