Brže osmislite bolja predavanja

10000+ rezultata za 'matematika do 900'

SPAJANJE BROJEVNE RIJEČI I ZNAMENKE DO 20
SPAJANJE BROJEVNE RIJEČI I ZNAMENKE DO 20 Spoji
autor
matematika
matematika Čudnovati kotač
Kvadriranje racionalnih brojeva
Kvadriranje racionalnih brojeva Točno ili netočno
Matematika
Matematika Pucanje balona
Matematika
Matematika Čudnovati kotač
autor
Matematika
Matematika Anagram
matematika
matematika Anagram
autor
Matematika
Matematika Udari krticu
Matematika
Matematika Labirint
Zbrajanje i oduzimanje do 100
Zbrajanje i oduzimanje do 100 Čudnovati kotač
množenje i djeljenje 900!
množenje i djeljenje 900! Udari krticu
Zbrajanje i oduzimanje do 10
Zbrajanje i oduzimanje do 10 Zrakoplov
BROJIMO DO 5
BROJIMO DO 5 Kviz
Zbrajanje i oduzimanje do 7
Zbrajanje i oduzimanje do 7 Točno ili netočno
USPOREDI BROJEVE DO 5 (<, >, =)
USPOREDI BROJEVE DO 5 (<, >, =) Kviz
Brojevi do 20
Brojevi do 20 Labirint
Pisano zbrajanje do 1000
Pisano zbrajanje do 1000 Čudnovati kotač
Zbrajanje i oduzimanje do 5
Zbrajanje i oduzimanje do 5 Kviz
Brojevna crta od 0 do 5
Brojevna crta od 0 do 5 Dijagram s okvirima
Zbrajanje i oduzimanje do 7
Zbrajanje i oduzimanje do 7 Križaljka
Pisano zbrajanje do 1000 - zbroj jedinica i desetica je veći od 9
Pisano zbrajanje do 1000 - zbroj jedinica i desetica je veći od 9 Otvaranje okvira
ZBRAJANJE DO 5
ZBRAJANJE DO 5 Otvaranje okvira
Zbrajanje i oduzimanje do 6
Zbrajanje i oduzimanje do 6 Kviz
Uspoređivanje brojeva do 1000
Uspoređivanje brojeva do 1000 Čudnovati kotač
Računske radnje, br. do 10
Računske radnje, br. do 10 Pronađi podudarnost
IMENA BROJEVA DO 10
IMENA BROJEVA DO 10 Križaljka
JEDINICE I DESETICE DO 99
JEDINICE I DESETICE DO 99 Pronađi par
autor
Zbrajanje i oduzimanje do 20, Matas
Zbrajanje i oduzimanje do 20, Matas Slučajne kartice
Zbrajajanje i oduzimanje do 100-MOZGALICE
Zbrajajanje i oduzimanje do 100-MOZGALICE Gameshow kviz
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1 Kviz
Pisanje i čitanje brojeva do 100
Pisanje i čitanje brojeva do 100 Pronađi podudarnost
Uspoređivanje brojeva do 5
Uspoređivanje brojeva do 5 Kviz
autor
Čitanje brojeva do 10 000
Čitanje brojeva do 10 000 Spoji
USPOREDI BROJEVE DO 5 (<, >)
USPOREDI BROJEVE DO 5 (<, >) Točno ili netočno
Oduzimanje do 100 - zadaci za vježbu
Oduzimanje do 100 - zadaci za vježbu Slučajne kartice
Pisano oduzimanje do 100
Pisano oduzimanje do 100 Slučajne kartice
Uspoređivanje brojeva do 1 000
Uspoređivanje brojeva do 1 000 Točno ili netočno
Zbrajanje i oduzimanje (8+6, 14-6)
Zbrajanje i oduzimanje (8+6, 14-6) Pronađi podudarnost
RASTAVLJANJE BROJEVA DO 5
RASTAVLJANJE BROJEVA DO 5 Kviz
Pisanje i čitanje brojeva do milijun
Pisanje i čitanje brojeva do milijun Čudnovati kotač
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Čudnovati kotač
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5)
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5) Pronađi podudarnost
Brojevna crta od 0 do 10
Brojevna crta od 0 do 10 Dijagram s okvirima
Pisanje i čitanje brojeva do 100
Pisanje i čitanje brojeva do 100 Labirint
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5)
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5) Spoji
Uspoređivanje brojeva do 20
Uspoređivanje brojeva do 20 Kviz
Hrvatski novac
Hrvatski novac Kviz
USPOREDI BROJEVE DO 5
USPOREDI BROJEVE DO 5 Kviz
Brojevi do 1000
Brojevi do 1000 Čudnovati kotač
Uspoređivanje brojeva do 100
Uspoređivanje brojeva do 100 Točno ili netočno
Zbrajanje i oduzimanje do 5
Zbrajanje i oduzimanje do 5 Pucanje balona
GLAVNI I REDNI BROJEVI
GLAVNI I REDNI BROJEVI Pronađi podudarnost
autor
Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi
Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi Vrsta grupe
Zbrajanje i oduzimanje do 10
Zbrajanje i oduzimanje do 10 Udari krticu
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1
DODAJ BROJ 1, UMANJI ZA 1 Spoji
PROVJERA ZNANJA - Zbrajanje i odlazak do 10
PROVJERA ZNANJA - Zbrajanje i odlazak do 10 Kviz
MAT - ponavljanje
MAT - ponavljanje Čudnovati kotač
sabiramo i oduzimamo do 9
sabiramo i oduzimamo do 9 Udari krticu
Pisano zbrajanje do 1000
Pisano zbrajanje do 1000 Čudnovati kotač