Brže osmislite bolja predavanja
Zajednica

Oduzimanje do 20 memori sa blatom

10000+ rezultata za 'oduzimanje do 20 memori sa blatom'

Zbrajanje i oduzimanje (8+6, 14-6)
Zbrajanje i oduzimanje (8+6, 14-6) Pronađi podudarnost
Zbrajanje i oduzimanje do 20, Matas
Zbrajanje i oduzimanje do 20, Matas Slučajne kartice
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5)
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5) Pronađi podudarnost
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5)
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5) Spoji
Oduzimanje (17-13)
Oduzimanje (17-13) Kviz
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Čudnovati kotač
Oduzimanje (17-13)
Oduzimanje (17-13) Spoji
Zbrajanje i oduzimanje (15+3, 18-3)
Zbrajanje i oduzimanje (15+3, 18-3) Zrakoplov
Zbrajanje i oduzimanje (10+5, 15-5)
Zbrajanje i oduzimanje (10+5, 15-5) Kviz
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Spoji
Zbrajanje i oduzimanje (15+3, 18-3)
Zbrajanje i oduzimanje (15+3, 18-3) Pucanje balona
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5)
Zbrajanje i oduzimanje (8+5, 13-5) Labirint
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Čudnovati kotač
Zbrajanje i oduzimanje
Zbrajanje i oduzimanje Spoji
Oduzimanje do 20 sa prijelazom
Oduzimanje do 20 sa prijelazom Spoji
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Kviz
Zbrajanje i oduzimanje do 7
Zbrajanje i oduzimanje do 7 Točno ili netočno
Brojevi do 20
Brojevi do 20 Labirint
Zbrajanje i oduzimanje do 7
Zbrajanje i oduzimanje do 7 Križaljka
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Udari krticu
Zbrajajanje i oduzimanje do 100-MOZGALICE
Zbrajajanje i oduzimanje do 100-MOZGALICE Gameshow kviz
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Spoji
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Vrsta grupe
autor
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Čudnovati kotač
autor
Zbrajanje i oduzimanje do 100
Zbrajanje i oduzimanje do 100 Čudnovati kotač
Uspoređivanje brojeva do 20
Uspoređivanje brojeva do 20 Kviz
Oduzimanje do 100 - zadaci za vježbu
Oduzimanje do 100 - zadaci za vježbu Slučajne kartice
Zbrajanje i oduzimanje do 10
Zbrajanje i oduzimanje do 10 Zrakoplov
1. razred - Zbrajanje i oduzimanje do 20
1. razred - Zbrajanje i oduzimanje do 20 Zrakoplov
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Pucanje balona
autor
MAT - ponavljanje
MAT - ponavljanje Čudnovati kotač
GLAVNI I REDNI BROJEVI
GLAVNI I REDNI BROJEVI Pronađi podudarnost
autor
Memori 2: Izračunaj i pronađi računski zadatak s istim rješenjem
Memori 2: Izračunaj i pronađi računski zadatak s istim rješenjem Pronađi par
autor
Hrvatski novac
Hrvatski novac Kviz
 ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DO 20
ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DO 20 Čudnovati kotač
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Pronađi podudarnost
autor
ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DO 20
ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DO 20 Vrsta grupe
ODUZIMANJE DO 20
ODUZIMANJE DO 20 Spoji
autor
Oduzimanje do 20
Oduzimanje do 20 Slučajne kartice
autor
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Čudnovati kotač
autor
ODUZIMANJE I ZBRAJANJE DO 20
ODUZIMANJE I ZBRAJANJE DO 20 Čudnovati kotač
autor
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Kviz
Oduzimanje brojeva do 20
Oduzimanje brojeva do 20 Spoji
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Raspetljaj
oduzimanje do 20
oduzimanje do 20 Udari krticu
Oduzimanje do 20
Oduzimanje do 20 Pronađi podudarnost
autor
Oduzimanje brojeva do 20
Oduzimanje brojeva do 20 Čudnovati kotač
autor
Oduzimanje do 20
Oduzimanje do 20 Kviz
Oduzimanje do 20
Oduzimanje do 20 Točno ili netočno
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Točno ili netočno
Oduzimanje do 20
Oduzimanje do 20 Čudnovati kotač
autor
Oduzimanje do 20 - vježba
Oduzimanje do 20 - vježba Čudnovati kotač
autor
Oduzimanje do 20
Oduzimanje do 20 Čudnovati kotač
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Čudnovati kotač
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Spoji
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Udari krticu
autor
Zbrajanje i oduzimanje do 5
Zbrajanje i oduzimanje do 5 Kviz
Oduzimanje troznamenkastih i jednoznamenkastih brojeva
Oduzimanje troznamenkastih i jednoznamenkastih brojeva Otvaranje okvira
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 Udari krticu
autor