Brže osmislite bolja predavanja
Zajednica

Računovodstvo kapital

207 rezultata za 'računovodstvo kapital'

KAPITAL
KAPITAL Križaljka
KAPITAL
KAPITAL Kviz
Kapital
Kapital Spoji
autor
UVOZ I IZVOZ
UVOZ I IZVOZ Pronađi riječ
Dugotrajna nematerijalna imovina
Dugotrajna nematerijalna imovina Križaljka
OSNOVNI RAČUNOVODSTVENI POJMOVI
OSNOVNI RAČUNOVODSTVENI POJMOVI Riječi koja nedostaje
KONTA USPJEHA
KONTA USPJEHA Udari krticu
KRATKOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
KRATKOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA Kviz
Računovodstvo fizičkih osoba
Računovodstvo fizičkih osoba Križaljka
autor
Računovodstvo fizičkih osoba
Računovodstvo fizičkih osoba Labirint
autor
TRGOVAČKA ROBA
TRGOVAČKA ROBA Križaljka
BILANČNE POZICIJE
BILANČNE POZICIJE Vrsta grupe
PASIVNA KONTA
PASIVNA KONTA Udari krticu
POJAM I SADRŽAJ ZALIHA
POJAM I SADRŽAJ ZALIHA Križaljka
Osnovni pojmovi trgovinske djelatnosti
Osnovni pojmovi trgovinske djelatnosti Kviz
autor
AKTIVA I PASIVA BILANCE
AKTIVA I PASIVA BILANCE Svrstaj u kategorije.
PONAVLJANJE
PONAVLJANJE Čudnovati kotač
autor
KRATKOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA - ZALIHE
KRATKOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA - ZALIHE Otvaranje okvira
POPIS IMOVINE I OBVEZA - INVENTURA
POPIS IMOVINE I OBVEZA - INVENTURA Riječi koja nedostaje
AKTIVNA KONTA
AKTIVNA KONTA Udari krticu
RAČUNOVODSTVO FIZIČKIH OSOBA
RAČUNOVODSTVO FIZIČKIH OSOBA Spoji
Isprave u poslovanju s materijalom
Isprave u poslovanju s materijalom Spoji
KALKULACIJA NABAVNE CIJENE ROBE IZ UVOZA
KALKULACIJA NABAVNE CIJENE ROBE IZ UVOZA Poredak
RAČUNOVODSTVENI INSTRUMENTI
RAČUNOVODSTVENI INSTRUMENTI Kviz
ZALIHE MATERIJALA, SITNOG INVENTARA I AMBALAŽE
ZALIHE MATERIJALA, SITNOG INVENTARA I AMBALAŽE Pucanje balona
Kapital i stopa povrata na kapital
Kapital i stopa povrata na kapital Udari krticu
POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH
POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH Točno ili netočno
KRATKOTRAJNA IMOVINA
KRATKOTRAJNA IMOVINA Vrsta grupe
Financijski izvještaji
Financijski izvještaji Gameshow kviz
POTRAŽIVANJA OD KUPACA
POTRAŽIVANJA OD KUPACA Točno ili netočno
DUGOTRAJNA IMOVINA
DUGOTRAJNA IMOVINA Vrsta grupe
IMOVINA, OBVEZE I KAPITAL
IMOVINA, OBVEZE I KAPITAL Kviz
Vanjskotrgovinsko poslovanje
Vanjskotrgovinsko poslovanje Spoji
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA Kviz
TEKUĆI RAČUNI GRAĐANA
TEKUĆI RAČUNI GRAĐANA Točno ili netočno
Kopija UVOD U RAČUNOVODSTVO
Kopija UVOD U RAČUNOVODSTVO Točno ili netočno
DODATNA KALKULACIJA
DODATNA KALKULACIJA Poredak
KALKULACIJA MALOPRODAJNE CIJENE
KALKULACIJA MALOPRODAJNE CIJENE Poredak
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA Križaljka
PROIZVODNJA I GOTOVI PROIZVODI
PROIZVODNJA I GOTOVI PROIZVODI Anagram
AMORTIZACIJA
AMORTIZACIJA Vješala
KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA
KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA Kviz
RAČUN DOBITI I GUBITKA
RAČUN DOBITI I GUBITKA Kviz
KNJIGOVODSTVENI KONTO
KNJIGOVODSTVENI KONTO Kviz
OSNOVNI POJMOVI TRGOVINSKE DJELATNOSTI
OSNOVNI POJMOVI TRGOVINSKE DJELATNOSTI Križaljka
NOVČANA SREDSTVA
NOVČANA SREDSTVA Spoji
PLAĆA I OBRAČUN PLAĆE
PLAĆA I OBRAČUN PLAĆE Kviz
Kapital i stopa povrata na kapital
Kapital i stopa povrata na kapital Točno ili netočno
UVOD U RAČUNOVODSTVO
UVOD U RAČUNOVODSTVO Točno ili netočno
Kapital d.d. i d.o.o.
Kapital d.d. i d.o.o. Spoji
KRATKOROČNE OBVEZE
KRATKOROČNE OBVEZE Križaljka
POVIJESNI RAZVOJ RAČUNOVODSTVENE EVIDENCIJE
POVIJESNI RAZVOJ RAČUNOVODSTVENE EVIDENCIJE Točno ili netočno
DUGOTRAJNA IMOVINA - ponavljanje
DUGOTRAJNA IMOVINA - ponavljanje Kviz
NOVČANO POSLOVANJE
NOVČANO POSLOVANJE Križaljka
POPIS IMOVINE I OBVEZA - ponavljanje
POPIS IMOVINE I OBVEZA - ponavljanje Otvaranje okvira
ZADUŽNICA
ZADUŽNICA Točno ili netočno
BILANCA - pitanja za ponavljanje
BILANCA - pitanja za ponavljanje Otvaranje okvira
TROŠKOVI POSLOVANJA
TROŠKOVI POSLOVANJA Kviz
OBRAČUN PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA
OBRAČUN PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA Kviz