Zajednica

Strukovna škola Računovodstvo proizvodnje i trgovine

Primjeri iz naše zajednice

10000+ rezultata za 'strukovna škola računovodstvo proizvodnje i trgovine'

Kalkulacije cijene trgovačke robe
Kalkulacije cijene trgovačke robe Kviz
autor
Trgovina
Trgovina Labirint
autor
Trgovina i roba
Trgovina i roba Anagram
autor
Proizvodnja
Proizvodnja Pronađi riječ
autor
Računovodstveni instrumenti u poslovanju s robom
Računovodstveni instrumenti u poslovanju s robom Križaljka
Kalkulacije cijena robe
Kalkulacije cijena robe Kviz
Proizvodnja
Proizvodnja Spoji
autor
Troškovi proizvoda
Troškovi proizvoda Vrsta grupe
autor
OBRAČUN PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA
OBRAČUN PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA Kviz
IMOVINA
IMOVINA Čudnovati kotač
TEKUĆI RAČUNI GRAĐANA
TEKUĆI RAČUNI GRAĐANA Točno ili netočno
Zalihe razreda 3
Zalihe razreda 3 Pucanje balona
autor
Obračun i knjiženje proizvodnje
Obračun i knjiženje proizvodnje Pronađi podudarnost
Menadžment Marketing Računovodstvo
Menadžment Marketing Računovodstvo Gameshow kviz
autor
OE4 - 3.1. Definicija i funkcije trgovine
OE4 - 3.1. Definicija i funkcije trgovine Anagram
PLATNI PROMET
PLATNI PROMET Kviz
UVOZ I IZVOZ
UVOZ I IZVOZ Pronađi riječ
POJAM I SADRŽAJ ZALIHA
POJAM I SADRŽAJ ZALIHA Križaljka
Primitci i izdatci fizičkih osoba
Primitci i izdatci fizičkih osoba Svrstaj u kategorije.
autor
Aktivna i pasivna konta
Aktivna i pasivna konta Kviz
Kviz proizvodnja
Kviz proizvodnja Kviz
Tvrtka i odjel financije i računovodstvo
Tvrtka i odjel financije i računovodstvo Pronađi podudarnost
NOVAC U BLAGAJNI
NOVAC U BLAGAJNI Spoji
Osnove računovodstva
Osnove računovodstva Čudnovati kotač
autor
BILANČNE POZICIJE
BILANČNE POZICIJE Vrsta grupe
PASIVNA KONTA
PASIVNA KONTA Udari krticu
RAČUNOVODSTVO FIZIČKIH OSOBA
RAČUNOVODSTVO FIZIČKIH OSOBA Spoji
Isprave u poslovanju s materijalom
Isprave u poslovanju s materijalom Spoji
TRGOVAČKA ROBA
TRGOVAČKA ROBA Križaljka
KRATKOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
KRATKOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA Kviz
Knjiženje u poslovnim knjigama
Knjiženje u poslovnim knjigama Točno ili netočno
Dugotrajna nematerijalna imovina
Dugotrajna nematerijalna imovina Križaljka
Kratkoročne obveze
Kratkoročne obveze Labirint
autor
AKTIVA I PASIVA BILANCE
AKTIVA I PASIVA BILANCE Svrstaj u kategorije.
Bilanca i rezultat poslovanja
Bilanca i rezultat poslovanja Kviz
POPIS IMOVINE I OBVEZA - INVENTURA
POPIS IMOVINE I OBVEZA - INVENTURA Riječi koja nedostaje
Osnovni pojmovi trgovinske djelatnosti
Osnovni pojmovi trgovinske djelatnosti Kviz
autor
ZALIHE MATERIJALA, SITNOG INVENTARA I AMBALAŽE
ZALIHE MATERIJALA, SITNOG INVENTARA I AMBALAŽE Pucanje balona
Ponavljanje-temeljne računovodstvene kategorije
Ponavljanje-temeljne računovodstvene kategorije Čudnovati kotač
KONTA USPJEHA
KONTA USPJEHA Udari krticu
OSNOVNI RAČUNOVODSTVENI POJMOVI
OSNOVNI RAČUNOVODSTVENI POJMOVI Riječi koja nedostaje
KRATKOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA - ZALIHE
KRATKOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA - ZALIHE Otvaranje okvira
RAČUNOVODSTVENI INSTRUMENTI
RAČUNOVODSTVENI INSTRUMENTI Kviz
KALKULACIJA NABAVNE CIJENE ROBE IZ UVOZA
KALKULACIJA NABAVNE CIJENE ROBE IZ UVOZA Poredak
AKTIVNA KONTA
AKTIVNA KONTA Udari krticu
RAČUN DOBITI I GUBITKA
RAČUN DOBITI I GUBITKA Kviz
Funkcije trgovine
Funkcije trgovine Spoji
KNJIGOVODSTVENI KONTO
KNJIGOVODSTVENI KONTO Kviz
PRIPREMA PROIZVODNJE
PRIPREMA PROIZVODNJE Pronađi podudarnost
Troškovi
Troškovi Kviz
PLAĆA I OBRAČUN PLAĆE
PLAĆA I OBRAČUN PLAĆE Kviz
IMOVINA, OBVEZE I KAPITAL
IMOVINA, OBVEZE I KAPITAL Čudnovati kotač
PROIZVODNJA I GOTOVI PROIZVODI
PROIZVODNJA I GOTOVI PROIZVODI Anagram
KONTNI PLAN
KONTNI PLAN Spoji
UVOD U RAČUNOVODSTVO
UVOD U RAČUNOVODSTVO Točno ili netočno
OSNOVNI POJMOVI TRGOVINSKE DJELATNOSTI
OSNOVNI POJMOVI TRGOVINSKE DJELATNOSTI Križaljka
DODATNA KALKULACIJA
DODATNA KALKULACIJA Poredak
Vrati automatski spremljeno: ?