Zajednica korisnika

Angol Regular verbs

Primjeri sadržaja naše zajednice korisnika

10000+ rezultata za 'angol regular verbs'

Past simple _ regulars_ + - ?
Past simple _ regulars_ + - ? Čudnovati kotač
Put the letters in order to form Past Simple verbs.
Put the letters in order to form Past Simple verbs. Anagram
Autor
Past Simple_Irregular verbs
Past Simple_Irregular verbs Izmiješane kartice
Find 10 Past Simple verbs.
Find 10 Past Simple verbs. Osmosmjerka
Autor
Put the verbs into the correct categories.
Put the verbs into the correct categories. Razvrstaj u grupe
Autor
Make a Past Simple sentence.
Make a Past Simple sentence. Izmiješane kartice
Autor
Look at the pictures and answer the questions.
Look at the pictures and answer the questions. Čudnovati kotač
Autor
True or false? Decide it.
True or false? Decide it. Točno ili netočno
Autor
Past simple tense regular verbs
Past simple tense regular verbs Razvrstaj u grupe
Verbs (present, past)
Verbs (present, past) Kartice za okretanje
Kinds of film
Kinds of film Spoji parove
Autor
Present Perfect vs Past Simple
Present Perfect vs Past Simple Televizijski kviz
Autor
Present Perfect vs Present Perfect Continuous
Present Perfect vs Present Perfect Continuous Televizijski kviz
Autor
Spring
Spring Kviz
Autor
Parts of the body
Parts of the body Osmosmjerka
Autor
Angol
Angol Točno ili netočno
Angol
Angol Spoji parove
Angol
Angol Pronađi par
Match the present and past simple form of the verbs.
Match the present and past simple form of the verbs. Pronađi par
Autor
Place the regular or irregular verbs in the correct groups!
Place the regular or irregular verbs in the correct groups! Razvrstaj u grupe
Autor
Past Simple - regular verbs
Past Simple - regular verbs Razvrstaj u grupe
Easter
Easter Kviz
Autor
angol-2. osztály
angol-2. osztály Spoji parove
Irregular verbs
Irregular verbs Uhvati krticu
Autor
English File Int. File 2
English File Int. File 2 Spoji parove
Autor
Irregular verbs 11-20
Irregular verbs 11-20 Igra pamćenja
Autor
Irregular verbs 11-20
Irregular verbs 11-20 Pronađi par
Autor
Past Tenses
Past Tenses Kviz
Autor
Opposite Adjectives I.
Opposite Adjectives I. Spoji parove
Comparisons
Comparisons Kviz
Egyezés1_SZINKERESO_ANGOL
Egyezés1_SZINKERESO_ANGOL Spoji parove
Autor
Defining, Non-Defining Relative Clauses
Defining, Non-Defining Relative Clauses Izmiješane kartice
 What`s the time?
What`s the time? Spoji parove
Autor
Fruits & Vegetables
Fruits & Vegetables Kviz
Autor
A / an
A / an Razvrstaj u grupe
Autor
Idő keresés
Idő keresés Spoji parove
Clothes
Clothes Spoji parove
What did they do yesterday?
What did they do yesterday? Izmiješane kartice
Autor
#Halloween
#Halloween Spoji parove
What's the time?
What's the time? Kviz
Autor
colours
colours Slika s oznakama
Autor
Parts of a house
Parts of a house Slika s oznakama
family random wheel
family random wheel Čudnovati kotač
easter matching-pairs
easter matching-pairs Igra pamćenja
Autor
Earth Day
Earth Day Uhvati krticu
Autor
UK Quiz 4
UK Quiz 4 Kviz
Autor
Irregular 21 - 30 Quiz
Irregular 21 - 30 Quiz Kviz
Autor
kvíz angol jelen
kvíz angol jelen Kviz
Autor Anoniman
Past Simple: regular verbs
Past Simple: regular verbs Razvrstaj u grupe
Verbs
Verbs Razvrstaj u grupe
Autor
Cinema Hangman
Cinema Hangman Vješala
Autor
Regular verbs
Regular verbs Razvrstaj u grupe
Angol: Többesszám
Angol: Többesszám Kviz
SPEAKING_Lifestyle_Eating habits
SPEAKING_Lifestyle_Eating habits Izmiješane kartice
Autor
Conditionals, all types
Conditionals, all types Čudnovati kotač
Vrati automatski spremljeno: ?