Brže osmislite bolja predavanja

Kviz sa slikama

Slika se polako otkriva. Uleti ako možeš odgovoriti na pitanje.


Primjeri

Merry Christmas
Merry Christmas
Kviz sa slikama
SLIKOPRIČE
SLIKOPRIČE
Kviz sa slikama
Christmas 4
Christmas 4
Kviz sa slikama
Maps and flags
Maps and flags
autor
Kviz sa slikama
How many?
How many?
autor
Kviz sa slikama
Countries 2
Countries 2
autor
Kviz sa slikama
Which element is this?
Which element is this?
autor
Kviz sa slikama
Appearance adjectives
Appearance adjectives
autor
Kviz sa slikama
Toys - image quiz
Toys - image quiz
autor
Kviz sa slikama

Saznajte više o drugim predlošcima