Brže osmislite bolja predavanja

Kviz sa slikama

Slika se polako otkriva. Uleti ako možeš odgovoriti na pitanje.


Primjeri

Merry Christmas
Merry Christmas
Kviz sa slikama
1, 2 ili 3?
1, 2 ili 3?
autor
Kviz sa slikama
Opseg trokuta
Opseg trokuta
Kviz sa slikama
SLIKOPRIČE
SLIKOPRIČE
Kviz sa slikama
Past Continuous
Past Continuous
Kviz sa slikama
Christmas 4
Christmas 4
Kviz sa slikama
Maps and flags
Maps and flags
autor
Kviz sa slikama
Countries 2
Countries 2
autor
Kviz sa slikama

Saznajte više o drugim predlošcima