Brže osmislite bolja predavanja

Udari krticu

Krtice se pojavljuju jedna po jedna, morate udariti samo određene kako biste pobijedili.


Primjeri

Saznajte više o drugim predlošcima