Brže osmislite bolja predavanja
1) Ako je umanjenik 9, a umanjitelj 4, kolika je razlika? a) 4 b) 2 c) 1 d) 5 e) 7 f) 6 2) Ako je razlika 3, a umanjitelj 7, koliki je umanjenik? a) 10 b) 9 c) 8 d) 3 e) 7 f) 6 3) Ako je umanjenik 6, a razlika 3, koliki je umanjitelj? a) 2 b) 1 c) 6 d) 3 e) 5 f) 4 4) Ako je umanjenik 8, a umanjitelj 6, kolika je razlika? a) 3 b) 4 c) 8 d) 0 e) 7 f) 2 5) Ako je umanjitelj 6, a razlika 3, koliki je umanjenik? a) 9 b) 5 c) 8 d) 10 e) 7 f) 3 6) Ako je razlika 5, a umanjenik 7, koliki je umanjitelj? a) 4 b) 2 c) 3 d) 5 e) 6 f) 1 7) Umanjenik je 10, umanjitelj je 4, kolika je razlika? a) 6 b) 9 c) 0 d) 3 e) 5 f) 4 8) Ako je razlika 1, a umanjitelj 0, koliki je umanjenik? a) 0 b) 1 c) 3 d) 10 e) 5 f) 2 9) Ako je umanjenik 3, a razlika 0, koliki je umanjitelj? a) 3 b) 2 c) 1 d) 0 e) 4 f) 5 10) Ako je razlika 5, a umanjenik 10, koliki je umanjitelj? a) 5 b) 6 c) 7 d) 0 e) 10 f) 3

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti