Helyes: d-m-s-r-f-t,-l,, t,-d-r-m-f-s-l,, s-f-r-m-d-t,-l,, s-m-f-r-t,-d-l,, f-m-r-ls-t,-d-l,, r-d-s-f-t-m-d-l,, s-f-m-r-d-t,-l,, m-r-d-s-f-t,-l,, d-m-r-t,-f-s-l, Helytelen: r-m-f-s-l-t-d', m-s-r-t,-f-l,-d, f-r-m-l,-s,-t,-d, t-l-s-f-m-r-d, s-f-r-t,-m-l,-d, s-m-r-d-l,, d-r-m-s-l,

Természetes moll (eol) hangsor gyakorlása

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?