1) Koji je dan nakon ponedjeljka? a) nedjelja b) subota c) utorak 2) Koji je dan prije petka? a) četvrtak b) subota c) srijeda 3) Koji je prvi radni dan u tjednu? a) nedjelja b) ponedjeljak c) subota 4) Koji je dan između utorka i četvrtka? a) nedjelja b) ponedjeljak c) srijeda 5) Nalazim se u sredini radnog tjedna. Koji sam dan? a) ponedjeljak b) srijeda c) subota 6) Posljednji sam radni dan, pišu me s 5 slova. Koji sam dan? a) srijeda b) utorak c) petak 7) Dan koji pišemo s najviše slova? a) ponedjeljak b) četvrtak c) nedjelja 8) Kojim danima idemo u školu? a) od ponedjeljka do petka b) od utorka do petka c) od četvrtka do nedjelje 9) Kojim danima ne idemo u školu? a) utorkom i subotom b) subotom i nedjeljom c) nedjeljom i ponedjeljkom 10) Koliko dana ima tjedan? a) 5 dana b) 6 dana c) 7 dana

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?