Brže osmislite bolja predavanja
10 + 1 = - 11, 11 + 1 = - 12, 12 + 1 = - 13, 13 + 1 = - 14, 14 + 1 = - 15, 15 + 1 = - 16, 16 + 1= - 17, 17 + 1 = - 18, 18 + 1 = - 19, 19 + 1 = - 20,

Brojevi od 10 do 20 - 1. raz - Bojan Iličić

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti