sedmina tjedna - dan, šezdesetina sata - minuta, stotina metra - centimetar, stotina kune - lipa, desetina metra - decimetar, tisućina kilograma - gram, desetina litre - decilitar, dvanaestina godine - mjesec, tisućina kilometra - metar, stotina decimetra - milimetar, dvadesetčetvrtina dana - sat, tisućina tone - kilogram,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?