Igaz: 2 < 8, 3 < 5, 2+5 = 4+3, 5+5 > 4+4, 9+1 > 8+1, 7 < 8, 20-10=10, 3+2 = 4+1, 13 < 18, 4+2=5+1, Hibás: 2 > 8, 4 > 4, 8 > 15, 6+6=13, 10+6=18, 5 +2 =8, 20-5 =16, 18-10=9, 13-3>14, 11+4=14,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?