1) Što je desetljeće? a) Vrijeme od 100 godina. b) Vrijeme od 10 godina. c) vrijeme od 1000 godina. 2) Predci su.... a) Roditelji, bake, djedovi... b) Djeca, unuci i praunici c) Stričevi, tete, ujaci i rođaci 3) Vremenski slijed događaja prikazujemo... a) Brojevnom crtom b) Ravnalom c) Vremenskom crtom 4) Kada je započelo 21. stoljeće? a) 2000. godine b) 2001. godine c) 1999. godine 5) Koja godina pripada 20. stoljeću? a) 999. godina b) 1999. godina c) 2001. godina 6) Godina 2010. pripada ... a) 1.tisućljeću b) 2.tisućljeću c) 3.tisućljeću 7) Što čuvamo u arhivima? a) stare knjige b) spomenike c) stare dokumente 8) Što se može vidjeti u muzeju? a) dvorac, kula, crkva b) novac, nakit, oružje c) knjige, dokumeti, 9) Prvi stanovnici na prostoru našeg zavičaja su a) Grci b) Iliri c) Rimljani 10) Naronu su osnovali a) Grci b) Iliri c) Rimljani 11) Kad su Hrvati došli u naš zavičaj? a) 7. stoljeće b) 9. stoljeće c) 8. stoljeće 12) Knez Domagoj vladao je a) Dubrovačkom Republikom b) Neretvanskom kneževinom c) Naronom 13) Kada se Metković prvi put spominje? a) 1444. godine b) 1422.godine c) 1424.godine 14) Tko je činio vlast u Dubrovačkoj Republici? a) pučani b) vojnici c) vlastela 15) Kako se u prošlosti štitila trgovina? a) gradnjom utvrda (kula) b) gradnjom crkava c) gradnjom luka 16) Tko je ukinuo Dubrovačku Republiku? a) Austrija b) Francuska c) Italija 17) Tok rijeke Neretve i most na njoj izgrađena je za vrijeme a) Austrijske uprave b) Francuske uprave c) Za vrijeme Jugoslavije 18) Otac Ante Gabrić bio je a) pjesnik b) znanstvenik c) misionar 19) Čime se bavio Obrad Gluščević? a) Snimao je filmove b) Skladao glazbu c) Istraživao daleke zemlje 20) Tko je uljez? a) Onofrijeve česme b) Kula norinska c) tvrđava Lovrijenac

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?