1) ? + 2 = 5 a) 1 b) 3 c) 4 2) ? + 1 = 4 a) 3 b) 4 c) 5 3) ? + 1 = 3 a) 3 b) 2 c) 4 4) ? + 3 = 4 a) 2 b) 3 c) 1 5) 1 + ? = 2 a) 5 b) 1 c) 2 6) 1 + ? = 5 a) 4 b) 2 c) 1 7) 3 + ? = 5 a) 3 b) 4 c) 2 8) 2 + ? = 4 a) 2 b) 3 c) 1 9) 1 + ? = 3 a) 4 b) 3 c) 2 10) 1 + ? = 5 a) 4 b) 1 c) 2 11) ? + 5 = 7 a) 3 b) 4 c) 2 12) 4 + ? = 6 a) 3 b) 2 c) 1 13) ? + 3 = 7 a) 4 b) 3 c) 2 14) 5 + ? = 8 a) 4 b) 2 c) 3 15) 2 + ? = 8 a) 5 b) 7 c) 6 16) ? + 3 = 6 a) 3 b) 2 c) 4 17) 1 + ? = 6 a) 5 b) 4 c) 3 18) 1 + ? = 8 a) 6 b) 7 c) 5 19) 1 + ? = 7 a) 6 b) 4 c) 5 20) ? + 4 = 8 a) 5 b) 3 c) 4

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?