Objasni važnost kisika u zraku za živa bića?, Zašto je samo tijekom hladnih dana vidljivo da izdišemo vodenu paru?, Atmosfera štiti Zemlju od?, Što je to zrak?, Udio pojedinih sastojaka u zraku? Nacrtaj., Opiši kisik., Požari su?, Nabroji što onečišćuje zrak., Navedi osnovna svojstva zraka., Navedi neke primjere iskorištavanja energije vjetra., Na koje se sve načine živa bića mogu kretati na kopnu?, Koja je važnost strujanja zraka za preživljavanje biljka?, Usporedi kretanje životinja u vodi s kretanjem životinja na zraku..

Top-lista

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za top-listu.

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?