Brže osmislite bolja predavanja
True: Sunce je izvor života., Zrak je sastavljenn od kisika i dušnika., Snijeg nije jedn od živih uvjeta., False: Sunce nije izvor života., Zrak je sastavljen od ugljikovog dioksida i dušnika., Snijeg je jedan od životnih uvjeta.,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti