soba - osnovni izvor prihoda hotela je, ugodna - boje, stil i materijali utječu na to da soba bude gostu, udobna - mekani jastuci, madraci, ogrtači, ručnici i drugo utječu na to da je hotelska soba, sigurno - hotelsko domaćinstvo mora učiniti sve da se gost u hotelu osjeća, na organizaciju rada hotelskog domaćinstva utječu - veličina hotela, vrsta, kategorija i ostali činitelji, osnovni cilj standardizacije opreme i usluga je - osiguranje kvalitete i zaštita interesa potrošača, standarde tekstilne opreme odnose se na - posteljno rublje, frotirsko rublje, stolno rublje, tekstilni dekor i radnu odjeću, redoslijed i pravila pospremanja hotelske sobe su - proceduralni i radni standardi, krpica za brisanje cipela je - sitni standard u sobnom ormaru, Biblija je - sitni standard na noćnom ormariću, kapa za tuširanje je - sitni standard u kupaonici, mapa s priborom za pisanje je - sitni standard na pisaćem stolu, čaše u kupaonici peru se - dnevno, mjesečno se peru - prozori, telefon se teba očistiti  - tjedno, s prijamnim odjelom - hotelsko domaćinstvo surađuje zbog popunjavanja standarda, s odjelom rezervacija - hotelsko domaćinstvo surađuje zbog planiranja broja zaposlenih, Za odjel hrane i pića - hotelsko domaćinstvo izrađuje dekoracije, zbog odabira novih zaposlenika - hotelsko domaćinstvo surađuje s odjelom ljudskih potencijala, čišćenje sagova je - rutinsko održavanje, manji popravci su - prevencijsko održavanje, zamjena sagova je  - održavanje prema rasporedu, mjesečnu najavu dolazaka gostiju - hotelsko domaćinstvo dobiva od recepcije, upute o sigurnosti na radu - hotelsko domaćinstvo dobiva od tehničkog odjela, radne liste su - evidencija hotelskog domaćinstva o pristnosti na radu,

Top-lista

Vizualni stil

Postavke

Promijeni predložak

Vrati automatski spremljeno: ?