Brže osmislite bolja predavanja
Točno: KUĆA, PIDŽAMA, DŽEP, DJEVOJČICA, VOĆNJAK, LAĐA, SVAĐA, DŽEM, CVIJEĆE, UČENIK, Netočno: KUČA, PIĐAMA, ĐEP, VOČE, HOČU, NEČU, ĐIP, SVADŽA, UĆIONICA, UĆITELJICA,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti