0 C-dúr - a-moll, 1# G-dúr - e-moll, 2# D-dúr - h-moll, 3# A-dúr - fisz-moll, 4# E-dúr - cisz-moll, 1b F-dúr - d-moll, 2b B-dúr - g-moll, 3b Esz-dúr - c-moll, 4b Asz-dúr - f-moll,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?