Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja je temeljna zadaća stroja ? a) Jedan oblik energije pretvara u drugi . b) Obavljanje rada c) Da vrši uslugu. 2) Koje su osnovne vrste strojeva ? a) Energetski i radni b) Radni c) Energetski 3) Energetski strojevi pretvaraju energiju vode, vjetra Sunca, gorivih tvari i nuklearne energije u prikladan oblik. a) Da b) Ne c) Djelomično 4) Koliko taktova imaju motori s unutarnjim izgaranjem ? a) 2 b) 3 c) 4 5) Kako se naziva 2 takt kod motora sa unutarnjim izgaranjem ? a) Usis b) Kompresija c) ispuh

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti