1) 5+2= 2) 5-2= 3) 6+0= 4) 4+3= 5) 3-3= 6) 2-2= 7) 0+7= 8) 6-0= 9) 4-3= 10) 2+2=

Összeadás, kivonás 7-es számkörben

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?