kódex - Kézzel írott középkori könyv. Anyaga kezdetben pergamen, később papír., Korán - Az iszlám vallás tanításait őrző könyv., zarándok - Az a hívő, aki távoli szent helyeket keres fel, többnyire gyalog., eretnek - Ember, aki valamely vallástól eltérő nézeteket vall, szembefordul az egyház tanításaival., szent - Vallási szempontból tökéletes, és így vallási tiszteletben részesülő személy, tárgy, dolog., szerzetes - Zárt közösségben, szigorú szabályok szerint élő egyházi személy., legenda - Szentek életéről szóló tanító célzatú mű., robot - Kötelező ingyenmunka a földesúr részére, amit a jobbágy végzett., ereklye - A szentek testrészei, ruhadarabjai, tárgyai, melynek csodás erőt tulajdonítottak., kolostor - Szerzetesek lakhelyéül szolgáló épület vagy épületcsoport., zsinat - Egyházi tanácskozó és törvényhozó ünnepélyes gyűlés, főpapok részvételével., hűbérúr - Senior. A hűbérbirtok adományozója. Legfőbb hűbérúr a király volt., hűbéres - Vazallus. a hűbérbirtokot kapja urától, érte hűséggel és szolgálattal tartozik., hűbérbirtok - A szolgálattal és hűséggel kiérdemelt birtok., polgár - Város lakó., mecset - Iszlám imaház., Kába-kő - Egy űrből lehullott meteorit. Mekkában őrzik egy szentélyben. Iszlám zarándokhely., majorság - A földesúr saját használatában lévő birtokrész, melyet a jobbágyok műveltek., jobbágytelek - Az uradalom része a jobbágyok használatában, meghatározott szolgáltatásokért., uradalom - A földesúr birtokai., jobbágy - A földesúr földjén gazdálkodó paraszt, cserébe kötelezettségei voltak ura felé., lovag - Nemes, aki nehézpáncélos lovasként katonáskodott., céh - Középkorban az azonos foglalkozású iparosok és kerekedők szervezete., Biblia - A keresztény vallás szent könyve., szpáhi - Török lovas katona., janicsár - Török gyalogos katona., ugar - Mezőgazdasági terület, melyet adott pillanatban nem hasznosítanak., kalifa - Iszlám vallási és állami vezető., iszlám - Egyistenhívő monoteista, Mohamed alapította., kádi - Iszlám bíró.,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?