9 - = 6 + 3 , 8 - = 3 + 5 , 7 - = 4 + 3 , 6 - = 7 - 1 , 5 - = 9 - 4, 4 - = 8 - 4 , 3 - = 9 - 6 , 2 - = 9 - 7 ,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?