1 - = 7 - 6 , 2 - = 8 - 6 , 3 - = 7 - 4 , 4 - = 9 - 5 , 5 - = 7 - 2 , 6 - = 8 - 2 , 7 - = 9 - 2 , 8 - = 9 - 1 , 9 - = 9 - 0 ,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?