1) Stavi odgovarajući znak na kraj rečenice: Pazi, staklo a) . b) ? c) ! 2) Stavi odgovarajući znak na kraj rečenice: Lopta je šarena a) ? b) . c) ! 3) Stavi odgovarajući znak na kraj rečenice: Gdje je moja pisanka a) ! b) . c) ? 4) Marko je dobio peticu. - Koliko riječi ima ova rečenica? a) 3 b) 4 c) 5 5) Djeca se igraju na igralištu. - Koliko slova ima treća riječ u ovoj rečenici? a) 5 b) 2 c) 7 d) 6 6) Koja je rečenica pravilno napisana? a) vjetar je polomio grane. b) Sunce je napokon izašlo c) Dani su u proljeće sve duži. 7) Koja je rečenica pravilno napisana? a) Visibabe su vjesnici proljeća. b) svi učenici su naučili pjesmicu. c) Jedva čekam ljetne praznike 8) Pravilno složi rečenicu:  Dan sunčan danas je. a) Sunčan je dan danas. b) Danas je sunčan dan. c) Danas dan sunčan je. 9) Pravilno složi rečenicu: Njiše drveće grane. a) Njiše grane drveće. b) Drveće njiše grane. 10) Pravilno složi rečenicu: Tata u radi policiji. a) Radi u policiji tata. b) U radi policiji tata. c) Tata radi u policiji.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?