verb + ing: rain, camp, buy, windsurf, sleep, e + ing: make, sunbathe, write, dance, take, double consonant + ing: swim, put, shop, run, sit,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?