1) Tlo je sastavljeno od zemlje. a) Da b) Ne 2) Sunce, voda, tlo, ugljikov dioksid su uvjeti života. a) Ne b) da 3) Mi živimo na zemlji. a) Da  b) Ne 4) Vatra je izvor živoa. a) Da b) Ne

Priroda i društvo za 4.razred

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?