Brže osmislite bolja predavanja
1) Tlo je sastavljeno od zemlje. a) Da b) Ne 2) Sunce, voda, tlo, ugljikov dioksid su uvjeti života. a) Ne b) da 3) Mi živimo na zemlji. a) Da  b) Ne 4) Vatra je izvor živoa. a) Da b) Ne

Priroda i društvo za 4.razred

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti