Brže osmislite bolja predavanja
1) 4+3 a) 7 b) 6 c) 8 d) 1 2) 9 - 2 a) 6 b) 8 c) 7 d) 11 3) 10 - 5 a) 4 b) 5 c) 6 d) 3 4) 8 + 0 a) 0 b) 7 c) 6 d) 8 5) 7 - 6 a) 1 b) 2 c) 3 d) 0 6) 15 - 1 a) 13 b) 12 c) 14 d) 10 7) 1D6 J a) 16 b) 6 8) 0D3J a) 13 b) 3 9) JEDNOZNAMENKASTI BROJ a) 10 b) 3 c) 11 10) DVOZNAMENKASTI BROJ a) 4 b) 1 c) 14 11) REDNI BROJ a) 7. b) 7 12) GLAVNI BROJ a) 6. b) 18. c) 10

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti