Brže osmislite bolja predavanja
1) Što označava ovaj znak? a) zaustavi se b) nastavi dalje 2) Što označava ovaj znak? a) biciklistička i motorna staza b) biciklistička i pješačka staza 3) Koji sigurnosni signal pokazuje dječak? a) skrećem desno b) skrećem lijevo 4) Koji sigurnosni signal pokazuje dječak? a) skrećem desno b) skrećem lijevo 5) Koji sigurnosni signal pokazuje dječak? a) zaustavljam se b) padam

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti