1) Morana je kod bake Vesne a) ! b) . c) ? 2) Viktor voli visibabe a) ! b) ? c) . 3) Tko voli jabuke a) . b) ? c) ! 4) Stop a) . b) ! c) ? 5) Tko je to a) ! b) ? c) . 6) Djed ima novine a) . b) ? c) ! 7) Što djed ima a) ? b) . c) ! 8) Šuti a) . b) ! c) ? 9) Imaš li sestru a) ! b) . c) ? 10) Jupi, sutra je subota a) . b) ! c) ? 11) Krešo ima tenisku loptu a) ? b) . c) ! 12) Tko ima tenisku loptu a) . b) ? c) ! 13) Stani a) . b) ? c) ! 14) Sretan put a) . b) ! c) ?

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?