Brže osmislite bolja predavanja
1) Dan se sastoji od: a) DANA I NOĆI b) JUTRA I VEČERI c) PONOĆI I JUTRA 2) Točno u 12 sati je a) JUTRO b) PONOĆ c) PODNE 3) U PONOĆ JE... a) KIŠA b) NOĆ c) JUTRO 4) UVEČER POZDRAVLJAMO S: a) DOBRO JUTRO b) DOBRA VEČER c) DOBAR DAN 5) UJUTRO POZDRAVLJAMO S: a) DOBAR DAN b) DOBRA VEČER c) DOBRO JUTRO 6) POSLIJEPODNE POZDRAVLJAMO S: a) BOK! b) DOBRA VEČER c) DOBAR DAN 7) KOLIKO TJEDAN IMA DANA? a) 5 b) 7 c) 8 8) PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK SU: a) RADNI DANI b) PRAZNICI c) DANI VIKENDA 9) DANI VIKENDA SU: a) PONEDJELJAK I UTORAK b) NEDJELJA I PONEDJELJAK c) SUBOTA I NEDJELJA 10) NOVI TJEDAN POČINJE U: a) UTORAK b) PETAK c) PONEDJALJAK 11) AKO JE DANAS PONEDJELJAK, JUČER JE BILA: a) NEDJELJA b) SRIJEDA c) UTORAK 12) AKO JE DANAS PONEDJELJAK, SUTRA ĆE BITI: a) SRIJEDA b) UTORAK c) ČETVRTAK 13) AKO JE DANAS SRIJEDA, SUTRA ĆE BITI: a) PETAK b) UTORAK c) ČETVRTAK 14) AKO JE DANAS SUBOTA, JUČER JE BIO: a) PETAK b) PONEDJELJAK c) UTORAK

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti