Brže osmislite bolja predavanja
1) Koliko dio kruga je obojan? a) 2/4 b) 3/4 c) 1/4 2) Koliki dio kruga je obojan? a) 6/6 b) 5/6 c) 1/6 d) 3/4 3) Koliki dio kvadrata nije obojan? a) 2/3 b) 2/5 c) 2/8 d) 2/6 4) Broj iznad razlomačke crte zovemo.. a) nazivnik b) brojnik c) faktor d) pribrojnik 5) Razlomkom iskazujemo.. a) koliko elemenata je u nekom skupu b) na koliko dijelova je cjelina podijeljena c) dio neke cjeline 6) Razlomak se sastoji od razlomačke crte, brojnika i... a) zbroja b) nazivnika c) potencije 7) Razlomačka crta zapravo označava.. a) oduzimanje b) množenje c) zbrajanje d) dijeljenje 8) N je oznaka za.. a) sve parne brojeve b) skup prirodnih brojeva c) proste brojeve 9) Izraz 10 3 zovemo.. a) presječnica b) polupravac c) pravac d) potencija 10) Razlomak je MANJI OD 1 ako.. a) mu je brojnik manji od nazivnik b) su mu brojnik i nazivnik jednaki c) mu je brojnik veći od nazivnika 11) Ako sam pojeo 5/8 pizze, ostalo mi je još... a) 3 pizze b) 8/3 pizze c) 3/8 pizze 12) Razlomak 19/16 je veći od 1. a) Točno b) Netočno 13) Koliko u jednoj pizzi ima šestina? a) 2 b) 5 c) 3 d) 6 14) Koliko u 3 pizze ima šestina? a) 6 b) 18 c) 12 15) Razlomke koji su veći od 1 zovemo.. a) NEPRAVI b) SOLIDNI c) PRAVI 16) 3/4 od 40 pačića su.. a) 10 pačića b) 30 pačića c) 20 pačića 17) Broj 3 napiši u obliku razlomka s nazivnikom 10. a) 3 = 30/10 b) 3 = 10/10 c) 3 = 10/30 18) Što je veće: 4/8 ili 1/2? a) 4/8 b) 1/2 c) jednaki su 19) 3 dm = m a) 30 b) 3/100 c) 3/10 20) 5 sati = dana a) 50 b) 5/24 c) 24 d) 24/5 21) Koliko je cm polovina metra? a) 50 b) 100 c) 500 d) 200 22) Mješovit broj 3 1/5 u razlomku je a) 31/5 b) 4/5 c) 16/5 d) 4/9 23) Zapiši razlomak 17/4 u obliku mješovitog broja: a) 4  1/4 b) 3 5/4 c) 18/4 24) Razlomak 60/6 je zapravo prirodan broj.. a) 6 b) 10 c) 54 25) Pravac je... a) ograničena ravna crta b) neograničena ravna crta 26) Na slici je prikazano... a) 1 i 1/6 pizze b) 2 i 1/6 pizze c) 3 i 1/6 pizze 27) 178 005 + x = 998 365, do x se dolazi ovako: a) x = 178 005 - 998 365 b) x = 998 365 :178 005 c) x = 998 365 - 178 005 28) Usporedni ili.... a) okomiti pravci b) paralelni pravci 29) Kolikaje alfa? a) 29º b) 51º c) 129º 30) Moja profesorica nas često zove... a) pačići b) sloneki c) pilići

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti