Brže osmislite bolja predavanja
Točno: Marko, Lana, Luka, Mirna, Klara, Lara, Petra, Lucija, Mia, Helena, Netočno: sara, sanja, marta, ema, marija, beti, martina, leona, maja, josip,

Veliko početno slovo u vlastitim imenima

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti