1) Sveta knjiga kršćana i Židova je a) Talmud b) Kuran c) Vede d) Biblija 2) Po čemu je značajna 1450. godina? a) PO otkriću Amerike b) Kuga je poharala Europu c) Tiskana je prva knjiga, Biblija 3) Naziv Biblija dolazi od grč. riječi ta biblia što znači: a) mudrac b) svetac c) zbornik d) knjižice 4) Koji od navedenih jezika NIJE jezik Biblije? a) latinski b) hebrejski c) aramejski d) grčki 5) Kako se zove prijevod Biblije na grčki jezik? a) Vulgara b) Mudrata c) Septuaginta d) La vita 6) Prvi prijevod Biblije na latinski jezik pod nazivom Vulgata napisao je: a) sv. Benedikt b) Sv. Pavao c) sv. Jeronim d) sv. Matej 7) Koje je godine Matija Petar Katančić napisao prvi cjeloviti prijevod Biblije na hrvatski jezik? a) 1831. b) 1832. c) 1833. d) 1834. 8) Jezik kojim su govorili Isus i njegovi učenici je : a) aramejski b) latinski c) grčki d) hebrejski 9) Biblija se sastoji od 46 knjiga Starog zavjeta i 27 knjiga Novog zavjeta a) DA b) NE 10) Koja od navedenih knjiga NE pripada u Stari zavjet? a) Petoknjižje b) Djela apostolska c) Psalmi d) Mudrosne knjige 11) Kojom knjigom završava Novi zavjet? a) Evanđeljima b) Poslanicama c) Psalmima d) Otkrivenjem ili Apokalipsom

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?