9.3 - 10.5 - 1.2, 5.4 - 6.8 - 1.4, 9.6 - 12.3 - 2.7, 13.3 - 16.5 - 3.2, 5.67 - 8.07 - 2.4, 14.4 - 20 - 5.6, 4.5 - 7.5 - 3, 10 - 18.2 - 8.2, 10.3 - 15.5 - 5.2, 0.1 - 100 - 99.9,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?