1) Maja je ubrala 7 visibaba. Ana je ubrala 3 visibabe manje. Koliko je visibaba ubrala Ana? a) 3 b) 4 c) 2 2) Zbroj je 9. Prvi pribrojnik je 6. Koliki je drugi pribrojnik? a) 2 b) 3 c) 5 3) Razlika je 4. Umanjitelj je 5. Koliki je umanjenik? a) 9 b) 7 c) 8 4) Jasna ima 3 balona. Dobila je još 4 balona. Koliko balona ima ukupno? a) 5 b) 8 c) 7 5) Marko je trebao nacrtati 5 piramida, ali je nacrtao 2 piramide više. Koliko je piramida Marko nacrtao? a) 8 b) 6 c) 7 6) Pribrojnici su dva ista broja. Zbroj je 10. Koji brojevi su pribrojnici? a) 5 b) 3 c) 4 7) Kolika je razlika brojeva 9 i 3? a) 5 b) 2 c) 6

Zadatci zadani riječima (zbrajanje i oduzimanje do 10)

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?