Brže osmislite bolja predavanja
1) KOJE JE PRVO SLOVO U ABECEDI? a) B b) O c) A d) K 2) KOJI SE GLASOVI SASTOJE OD DVA SLOVA? a) A,B,C,Č b) E,F,G,H c) I,J,K,L d) LJ, NJ, DŽ 3) KOJE SE SLOVO NALAZI IZMEĐU SLOVA O I R? a) P b) L c) C d) S 4) KOJE JE SLOVO ISPRED SLOVA U? a) V b) T c) Z d) E 5) KOJE SE SLOVO NALAZI IZA SLOVA G? a) E b) J c) B d) H 6) KOJE JE PETO SLOVO U ABECEDI? a) Č b) Ć c) A d) D 7) KOJE JE POSLJEDNJE SLOVO U ABECEDI? a) Š b) V c) Ž d) G 8) KOJA SE SLOVA PIŠU POMOĆU DODATNIH CRTICA? a) Č, Ć, Đ, Š, Ž, DŽ b) A, E, M, N, Đ c) I,S,T,V, Č d) Z,Ž,S,F,C 9) KOJA RIJEČ ZAPOČINJE DESETIM (10.) SLOVOM ABECEDE? a) GOLUB b) FLAUTA c) NOGOMET d) KRUŠKA 10) KOJA RIJEČ ZAPOČINJE PREDZADNJIM SLOVOM ABECEDE? a) MRKVA b) NOS c) BALON d) ZUB

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti