1) Egy társadalom cselekvési normáit, cselekvési feltételeit és ezek indoklását, az együttélés követelményeit rögzítő tanrendszer. a) Zoon politikon b) Erkölcs c) Értékítélet d) Öntudat e) Munka f) Etika 2) Az ember által végzett céltudatos, eszközhasználattal járó, megtervezett cselekedet, amely többek között a megélhetését is biztosítja a) Zoon politikon b) Erkölcs c) Értékítélet d) Öntudat e) Munka f) Etika 3) Olyan kijelentés, ami bizonyos érték meglétét vagy hiányát állapítja meg, illetve egyes esetekben tájékoztat az érték nagyságáról is. a) Zoon politikon b) Erkölcs c) Értékítélet d) Öntudat e) Munka f) Etika 4) Arisztotelész így határozta meg az embert, mint társas lényt.(idegen eredetű szóval) a) Zoon politikon b) Erkölcs c) Értékítélet d) Öntudat e) Munka f) Etika 5) Az ember számára egyéni reflexióra lehetőséget biztosító tudatforma nem azonos az egoizmussal, az önösséggel. a) Zoon politikon b) Erkölcs c) Értékítélet d) Öntudat e) Munka f) Etika 6) Az egyén és az értékek viszonyára reflektáló filozófiai diszciplína a) Zoon politikon b) Erkölcs c) Értékítélet d) Öntudat e) Munka f) Etika 7) Természetfeletti érő(k)be vetett hit, hozzá sajátos kultuszrendszer kapcsolódik a) Erkölcs b) Vallás c) Öntudat d) Munka e) Értékítélet f) Zoon politikon

8.o. Párosítsd a fogalmakat a megfelelő meghatározásokhoz!

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?