Ü: sz_rke, f_st, f_rt, s_temény, k_rt, s_veg, f_l, f_ge, Ű: t_z, heged_, gy_sz_, gy_r_, t_, fés_, f_nyíró, h_tőszekrény,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?