Brže osmislite bolja predavanja
1) Kako još nazivamo planet Zemlju? a) Mars b) plavi planet c) netko treći d) zeleni planet e) Jupiter f) žuti planet 2) Ima li voda energiju? a) da b) ne 3) Koju pretvorbu energije vrši turbina? a) energiju gibanja vode u električnu energiju b) energiju gibanja vode u sunčevu energiju c) energiju gibanja vode u energiju plime d) energiju gibanja vode u mehaničku energiju e) energiju gibanja vode u energiju vjetra

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti