Brže osmislite bolja predavanja
Količnik brojeva 20 i 2 uvećaj za umnožak brojeva 2 i 10 (koristi zagrade)., Glazbenu školu pohađa 20 učenika od kojih polovica učenika svira klavir. Koliko učenika svira klavir?, Maja ima 32 kn. Iva ima 8 kuna više od nje. Koliko kuna imaju zajedno?, a) Broj 8 uvećaj 10 puta. b) Broj 8 uvećaj za 10., a) Broj 16 umanji 2 puta. b) Broj 16 umanji za 2..

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti