Brže osmislite bolja predavanja
1) OZNAČI ISPRAVO NAPISANU RIJEČ: a) brat b) Brat 2) OZNAČI ISPRAVO NAPISANU RIJEČ: a) Luna b) luna 3) OZNAČI ISPRAVO NAPISANU RIJEČ: a) pas b) Pas 4) OZNAČI ISPRAVO NAPISANU RIJEČ: a) dorijan b) Dorijan 5) OZNAČI ISPRAVO NAPISANE RIJEČI: a) mama Ivana b) mama ivana 6) OZNAČI ISPRAVO NAPISANE RIJEČI: a) slonić vili b) slonić Vili 7) OZNAČI ISPRAVO NAPISANE REČENICE: a) Tata ima sina luku. b) tata ima sina Luku. c) Tata ima sina Luku. 8) OZNAČI ISPRAVO NAPISANE REČENICE: a) djevojčica tara ima mačka freda. b) Djevojčica Tara ima mačka Freda. c) Djevojčica Tara ima mačka freda.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti