20-5 - 15, 17+3 - 20, 18-7 - 11, 14+4 - 18, 16-3 - 13, 12+7 - 19, 15-5 - 10, 13+3 - 16, 18-6 - 12, 13+4 - 17, 19-5 - 14, Petar ima 16 bombona. Luki je dao 2, a Mari 4. Koliko bombona mu je ostalo? - 10 bombona, Ivan je imao 10 bombona. Ana mu je dala još 3, a Mateo 4. Koliko sada Ivan ima bombona? - 17 bombona,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?